KHD steunen

Vriendenkring

Draagt u de KHD een warm hart toe? Dan kunt u ons steunen door Vriend te worden van de KHD.

Vrienden betalen een jaarlijkse bijdrage van tenminste € 25,- De ruim 150 leden  ondersteunen op die manier de KHD en mede daardoor kunnen wij de hoge kwaliteit handhaven, de jeugdopleiding verzorgen en het instrumentarium op het gewenste niveau houden.

Als u geïnteresseerd bent om lid te worden van de Vriendenkring dan kunt u een e-mail sturen naar vriendenkring@khdeurne.nl 

Als tegenprestatie voor hun ondersteuning krijgen de leden van de Vriendenkring een voorkeursbehandeling bij de diverse uitvoeringen en concerten.


Commissarissen

Op verzoek van het bestuur van de KHD zijn een aantal inwoners uit Deurne bereid gevonden als Commissaris van de KHD te opereren.

Een commissaris is bereid om zijn kennis, kunde en netwerk te gebruiken voor de KHD en ondersteunt de KHD door middel van een jaarlijkse financiële bijdrage. Dit gebeurt bij concrete vragen vanuit de KHD, dan wel op eigen initiatief.

Mocht u de KHD op een mogelijke kandidaat willen attenderen, of wilt u meer informatie ontvangen, dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de werkgroep ‘commissarissen’:

  • Ivo van Baars
  • Jo Bos
  • Michiel Dankers
  • Nelly Hermans-van den Eijnde
  • Dick van der Star

Zij zijn per email te bereiken via commissarissen@khdeurne.nl