Het Nieuwe Orkest

In het seizoen 2022-2023 is Het Nieuwe Orkest gestart: een volwaardig orkest waarin zowel jeugdige leden als volwassenen meespelen. In dit orkest is iedereen welkom die in het verleden een instrument heeft bespeeld of nog bespeelt op een basisniveau (niveau A).

Van dit orkest maken ook deel uit de jeugdleden van de KHD die minstens hun A-diploma gehaald hebben. Voor deze jeugdige leden blijft het streven dat zij uiteindelijk meer diploma’s behalen en door kunnen stromen naar het Groot Orkest, dat op dinsdagavond repeteert.

Het Nieuwe Orkest verzorgt met enige regelmaat een concert, zoals in ieder geval het Kerstconcert.

Kan ik het nog wel…?

De harmonie houdt er rekening mee, dat er belangstellenden zijn, die geen instrument meer hebben en/of lang niet meer gespeeld hebben. Hier wordt een oplossing voor gezocht in de vorm van een aantal instructielessen of anderszins. Dit hoeft dus geen enkele belemmering te zijn om je voor Het Nieuwe Orkest op te geven.

Dirigent: Ralph Brummans.
Repetitie: iedere vrijdag van 19.15 tot 20.30 uur
Contact: info@khdeurne.nl
Afmelden repetitie: sjefvanderkant@gmail.com