Merel Cuppen

Merel Cuppen is geboren op 25 februari 1994 in Helmond en opgegroeid in Deurne. Merel heeft op jonge leeftijd blokfluitlessen en pianolessen gehad. Op 9 jarige leeftijd is Merel begonnen met trompetlessen en is gaan spelen bij harmonie Excelsior in de Zeilberg. Op 17 jarige leeftijd is ze naar Rotterdam verhuisd en heeft ze een jaar klassiek trompet gestudeerd op het Conservatorium. Na dit jaar is Merel logopedie gaan studeren.

Sinds 2020 speelt Merel trompet in het groot orkest van KHD. In het dagelijkse leven werkt Merel als logopedist.