Bestuur en Tamboer-maîtres

Bestuur

Het bestuur van de Koninklijke Harmonie Deurne bestaat uit 4-5 bestuursleden die samen verantwoordelijk zijn voor de organisatie en het beleid van de vereniging. Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Voorzitter
Piet Aarts
voorzitter@khdeurne.nl

Secretariaat
Annemarije van Hoek-Verspuy
info@khdeurne.nl

Penningmeester
Han Verberne
penningmeester@khdeurne.nl

Algemeen bestuurslid
Caroline Winkelmolen
caroline@khdeurne.nl

Algemeen bestuurslid
Johan Verbakel
johan@khdeurne.nl


Tamboer-maîtres

Het bestuur werkt nauw samen met de zogenoemde tamboer-maîtres. Deze tamboer-maîtres hebben een coördinerende taak in de uitvoering van beleid, verdeeld over 4 centrale thema’s. Zij worden ondersteund door actieve leden en vrijwilligers.

(Muzikale) Activiteiten – Jerom Coppus

De coördinatie van de muzikale en sociale activiteiten van de vereniging is in handen van de tamboer-maître (muzikale) activiteiten. De tamboer-maître wordt ondersteund door enkele actieve leden en vrijwilligers om een gevarieerd programma voor alle orkesten tot stand te brengen en als vereniging midden in Deurne te staan.

Neem contact op met Jerom via activiteiten@khdeurne.nl

Facilitair – Wouter Sengers

De coördinatie van alle facilitaire zaken die bij het verengingsleven komen kijken, zoals onderhoud van het gebouw, (muzikaal) archief en onderhoud van instrumenten, is in handen van de tamboer-maître facilitair. Met de hulp van actieve leden en vrijwilligers zorgt de tamboer-maître ervoor dat deze zaken goed geregeld zijn.

Neem contact op met Wouter via facilitair@khdeurne.nl

Sponsoring – René Strik

Activiteiten rondom sponsoring en fondsenwerving worden gecoördineerd door de tamboer-maître sponsoring. De Vriendenkring en Commissarissen spelen hierin een centrale rol. Door de financiële bijdrages kan de KHD het hoge muzikale niveau handhaven.

Neem contact op met René via sponsoring@khdeurne.nl

Continuïteit – (Vacature)

De coördinatie van de opleiding voor jeugdleden, doorstroom van muzikanten naar de verschillende orkesten en ledenwerving is in handen van de tamboer-maître continuïteit. Samen met actieve leden en vrijwilligers zal de tamboer-maître ernaar streven uitvoering te geven aan het motto: een leven lang lid.

De taken horende bij deze rol zijn tijdelijk overgenomen door het bestuur. Neem voor vragen contact op via continuiteit@khdeurne.nl