KHD start met nieuw orkest

DEURNE – De Koninklijke Harmonie Deurne start nog dit jaar met een geheel nieuw orkest: Het Nieuwe Orkest. Het nieuwe muziekensemble staat onder leiding van dirigent Ralph Brummans.

Met de nodige regelmaat komt er een vraag binnen bij de harmonie van jongeren en volwassenen die graag muziek willen maken, maar vanwege het feit dat zij óf al lang geleden zijn gestopt bij de KHD of bij een andere harmonie of fanfare óf na hun eerste opleidingen nooit meer doorgegaan zijn met muziek maken, omdat zij bijvoorbeeld zijn gaan studeren of vanwege andere reden geen tijd (meer) hadden. Tot nu toe moest de harmonie daar een ‘nee’ op verkopen, omdat het niveau van het Groot Orkest dat niet toeliet. Vanuit het uitgangspunt, dat de KHD open wil staan voor iedereen die een (harmonie-)instrument bespeelt (dus voor koperblazers, houtblazers en slagwerkers), is gezocht naar een mogelijkheid om op dit soort vragen toch positief te kunnen antwoorden. Daarom is besloten om dit seizoen Het Nieuwe Orkest te starten. In dit orkest is iedereen welkom die in het verleden een instrument heeft bespeeld of nog bespeelt op een basisniveau (minimaal niveau A). Bewust is gekozen om de repetitie niet doordeweeks, maar op vrijdag aan het begin van de avond te houden, zodat geïnteresseerden, die door de week geen tijd hebben, zoals bijvoorbeeld ook studenten die buiten Deurne verblijven, hieraan deel kunnen nemen. 

Volwaardig harmonieorkest
Van dit orkest gaan ook de jeugdleden van de KHD deel uitmaken die minstens hun A-diploma gehaald hebben, zodat deze de mogelijkheid krijgen om in een volwaardig harmonieorkest te spelen. Tevens geeft dit vanaf het begin af aan een stevige basis voor Het Nieuwe Orkest. Daarmee komt een eind aan het afzonderlijk jeugdorkest van de harmonie. Voor deze jeugdige leden blijft het streven dat zij uiteindelijk meer diploma’s behalen en door kunnen stromen naar het Groot Orkest, dat op dinsdagavond repeteert.

Instructielessen
De harmonie houdt er rekening mee, dat er belangstellenden zijn, die geen instrument meer hebben en/of lang niet meer gespeeld hebben. Hier wordt een oplossing voor gezocht in de vorm van een aantal instructielessen of anderszins. Dit hoeft dus geen enkele belemmering te zijn om je voor Het Nieuwe Orkest op te geven. Om duidelijk te maken dat het hier binnen de KHD om een geheel nieuw volwaardig orkest gaat is besloten om deze naamgeving ook hieraan te verbinden. De naam Het Nieuwe Orkest zal in ieder geval het eerste jaar gehanteerd gaan worden. Als Het Nieuwe Orkest niet meer zo nieuw is wordt in overleg met de leden een definitieve naam gekozen.

Eerste aanmeldingen al binnen
Inmiddels hebben zich al spontaan een aantal geïnteresseerden gemeld voor Het Nieuwe Orkest van de KHD, reden voor het bestuur om nu door te pakken en om per direct een start te maken. Dat betekent dat het Het Nieuwe Orkest vanaf het begin al kan starten met ongeveer 25 muzikanten in een mooie mix van jeugdigen en volwassenen, die samen muziek willen maken. Het repertoire van het Het Nieuwe Orkest zal dan ook vooral bestaan uit een mix van lichte (film)muziek en pop. Al zal zo nu en dan een symfonie niet uit de weg worden gegaan.

Belangstellenden voor Het Nieuwe Orkest kunnen voor verdere informatie en een vrijblijvende kennismaking een mail sturen aan info@khdeurne.nl.