Bestuur en Tamboer-maîtres

Het bestuur van de Koninklijke Harmonie Deurne bestaat uit 4-5 bestuursleden die samen verantwoordelijk zijn voor de organisatie en het beleid van de vereniging. Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:

  • Piet Aarts Voorzitter          
  • Annemarije van Hoek-Verspuy  Secretaris
  • Han Verberne                                 Penningmeester
  • Johan Verbakel                               Algemeen bestuurslid
  • Caroline Winkelmolen                Algemeen bestuurslid

Tamboer-maîtres

Het bestuur werkt nauw samen met de zogenoemde tamboer-maîtres. Deze tamboer-maîtres hebben een coördinerende taak in de uitvoering van beleid, verdeeld over 4 centrale thema’s. Zij worden ondersteund door actieve leden en vrijwilligers.

(Muzikale) Activiteiten – Jerom Coppus

De coördinatie van de muzikale en sociale activiteiten van de vereniging is in handen van de tamboer-maître (muzikale) activiteiten. De tamboer-maître wordt ondersteund door enkele actieve leden en vrijwilligers om een gevarieerd programma voor alle orkesten tot stand te brengen en als vereniging midden in Deurne te staan.

Facilitair – Wouter Sengers

De coördinatie van alle facilitaire zaken die bij het verengingsleven komen kijken, zoals onderhoud van het gebouw, (muzikaal) archief en onderhoud van instrumenten, is in handen van de tamboer-maître facilitair. Met de hulp van actieve leden en vrijwilligers zorgt de tamboer-maître ervoor dat deze zaken goed geregeld zijn.

Sponsoring – René Strik

Activiteiten rondom sponsoring en fondsenwerving worden gecoördineerd door de tamboer-maître sponsoring. De Vriendenkring en Commissarissen spelen hierin een centrale rol. Door de financiële bijdrages kan de KHD het hoge muzikale niveau handhaven.

Continuïteit – René van der Putten

De coördinatie van de opleiding voor jeugdleden, doorstroom van muzikanten naar de verschillende orkesten en ledenwerving is in handen van de tamboer-maître continuïteit. Samen met actieve leden en vrijwilligers zal de tamboer-maître ernaar streven uitvoering te geven aan het motto: een leven lang lid.